Zalety centrali próżniowej

Systemy centralnej próżni

Zalety centrali próżniowej

Koncepcja centralnej próżni pojawiła się ponad 40 lat temu, kiedy założyciele firmy doszli do następującego wniosku:

Jeżeli do zakładu produkcyjnego dostarcza się z jednego źródła prąd, gaz, wodę, sprężone powietrze, dlaczego nie dostarczać próżni jeśli tego wymaga proces produkcyjny i jakie są tego zalety i korzyści?

 • Dlaczego centralna próżnia?

  • Centrala próżniowa pozwala wyeliminować pompy próżniowe pracujące przy maszynach pakujących. Ponieważ maszyny pakujące bardzo często zainstalowane są w klimatyzowanych pomieszczeniach ( schłodzonych), a na higienę miejsca pracy mają wpływ pompy próżniowe, ich brak w miejscu produkcji, ma wiele zalet.
 • Aspekty higieny

  • Eliminacja emisji zapachów
  • Eliminacja hałasu związanego z pracą pompy
  • Eliminacja emisji ciepła z pracującej pompy
  • Eliminacja emisji „mgły olejowej“
  • Eliminacja niebezpieczeństwa skażenia żywności olejem z pompy próżniowej
  • Ułatwiona kontrola zanieczyszczeń w strefie produkcji
  • Warunki czystego pomieszczenia produkcyjnego – brak pomp próżniowych
 • Aspekty produkcji

  • Najkrótsze możliwe czasy ewakuacji powietrza, t.zn. wyższe wydajności i lepsza jakość opakowań
  • Eliminacja konieczności wtórnego schładzania pomieszczeń produkcyjnych
  • Zmniejszone zapotrzebowanie energetyczne na wytworzenie próżni
  • Zmniejszenie kosztów smarów, konserwacji, serwisu itd.
  • Dłuższa żywotność pomp próżniowych
  • Automatyczne przełączanie na „rezerwę“ w przypadku uszkodzenia pompy tzn. brak przestojów maszyn pakujących i eliminacja braków produkcyjnych
  • Łatwa obsługa poprzez centralne sterowanie instalacją z systemem wizualizacji
 • Co to takiego centralna próżnia ?

  • Pod pojęciem centralnej próżni rozumie się usuwanie powietrza ze wszystkich urządzeń produkcyjnych poprzez centralny system próżniowy zainstalowany w jednym zakładzie produkcyjnym. Sercem systemu jest centrala wytwarzania próżni. Jest to odpowiednia kombinacja pomp próżniowych, umiejscowiona w dowolnym miejscu w zakładzie. Z centrali wytwarzania próżni rozchodzą się rurociągi do poszczególnych pomieszczeń produkcyjnych. Poszczególne maszyny są połączone odcinkami rur z rurami kolektora. Połączenia te tworzą nie tylko komunikację próżniową z centralą wytwarzania próżni, ale są również niezbędnymi buforami próżniowymi systemu centralnej próżni.
 • Jak pracuje centrala próżniowa ?

  • Pompy w centrali próżniowej w sposób ciągły usuwają powietrze z systemów centralnej próżni, których dynamiczna równowaga podciśnienia znajduje się na różnych poziomach. Z reguły chodzi o trzy systemy :
   Próżnia pomocnicza około 130 mbar
   Próżnia wstępna około 60 mbar
   Próżnia ostateczna poniżej 5 mbar
 • Co można podłączyć do centrali próżniowej?

  • Poszczególne maszyny produkcyjne połączone są poprzez dostosowane elementy sterujące z jednym lub kilkoma systemami próżniowymi.