Systemy centralnej próżni

Systemy centralnej próżni

BIS Vakuumtechnik GmbH Zastosowania techniki próżniowej

BIS Vakuumtechnik GmbH (BVT), jest niemiecką firmą usługową zajmującą się zastosowaniami techniki próżniowej do rozwoju produkcji, głównie w przemyśle spożywczym.

BVT projektuje „szyte na miarę“ i niestandardowe dla każdego klienta, rozwiązania i wdraża je do procesu produkcyjnego celem jego optymalizacji. Obejmuje to w szczególności system centralnej próżni dla maszyn pakujących próżniowo (również dla atmosfery ochronnej bogatej w tlen – MAP) jak również wszystkich maszyn produkcyjnych oraz przetwórczych wykorzystujących w pracy próżnię np. systemy transportowe.

Know-how firmy, jest wynikiem ponad 40-letniej wiedzy i doświadczenia praktycznego z zakresu wytwarzania próżni i jej zastosowania. Wiele patentów potwierdza innowacje firmy. Wiedza BVT zobowiązuje do dalszego poszukiwania stosownych rozwiązań do profesjonalnego zastosowania w zakresie centralnej próżni – dla Państwa korzyści.

Firma ELINT Sp. J. wspólnie z BVT od 2013 roku współpracuje w rozwoju koncepcji centralnej próżni w Polsce i realizacji wspólnych projektów.

BVT

Produkty dla Waszych potrzeb

Systemy centralnej próżni

Urządzenia pomiarowe

 • Wakuometr rurowy Bourdona
  Urządzenie pomiarowe do przybliżonego pomiaru próżni
 • Diavac
  Bardzo dokładny pomiar próżni w zakresie 1-20 mbar, zastosowanie do 1000 mbar.
 • TH9003M
  Pomiar ciśnienia absolutnego w zakresie 1600 do 1 mbar, można używać bezpośrednio w próżni.

Systemy sprawdzania szczelności opakowań

 • Aquatest QTA
  Sprawdzanie gotowych opakowań pod kątem szczelności materiału opakowaniowego oraz zgrzewu.