Flu-Ace

Odzysk ciepła

FLU-ACESystem odzysku ciepła

FLU-ACE ®jest opatentowanym kondensującym systemem odzysku ciepła działającym na zasadzie bezpośredniego kontaktu, który odzyskuje ciepło odpadowe w spalinach emitowanych przez kotły parowe zasilane olejem opałowym lub gazem ziemnym. Jest to instalacja, która wykorzystuje efekt ciepła utajonego – energię powstającą przy przejściu wody w stan gazowy i z powrotem – a w związku z tym daje odzysk energii dużo większy niż ten, który otrzymuje się przy standardowym schłodzeniu spalin z 2200C – 2400C do, na przykład 1200C.

Korzyści:

  • Redukcja zużycia paliwa do kotłów parowych od 20% do 30%
  • Pełny zwrot nakładów inwestycyjnych w ciągu 2-3 lat i kontynuacja oszczędności przez pozostałe 20 + lat eksploatacji
  • Redukcja emisji CO2 i innych szkodliwych dla środowiska związków. (możliwości dofinansowania inwestycji z powodu ochrony środowiska i zmniejszania zjawiska smogu)
  • Podgrzanie wody do temperatury do 65°C/85°C
  • Odzyskanie od 200% do 300% więcej ciepła niż konwencjonalne rekuperatory i ekonomizery, które może być wykorzystane do ogrzewania wody lub powietrza
  • Odzyskanie pomiędzy 70% i 90% wody zawartej w spalinach w postaci pary normalnie traconej razem ze spalinami, która może być przeznaczona do użytku w procesie produkcji.