Kontrola opakowań

Systemy centralnej próżni

Kontrola szczelności i jakości zgrzewu

Przy pomocy urządzenia Aquatest QTA można szybko i dokładnie sprawdzić gotowe opakowania pod kątem nieszczelności materiału opakowaniowego oraz jakości zgrzewu.

Aquatest QTA składa się ze zbiornika ze szkła akrylowego napełnionego wodą, pompy próżniowej, separatora bezpieczeństwa i jednostki obsługi z funkcją sterowania procesem testu. Na ruchomej ramie profilowanej ze stali nierdzewnej jest w stanie gotowym do pracy.

Sprawdzane opakowanie wkłada się do zbiornika z wodą, a z przestrzeni między lustrem wody, a pokrywą usuwa się powietrze. W ten sposób opakowanie napełnia się powietrzem, które opuszcza opakowanie w miejscach nieszczelności, co doskonale widać w wodzie. Nieszczelne opakowania zwracane są z powrotem do pakowalni.

W ofercie mamy 3 wersje Aquatest QTA

 1. Aquatest QTA – ręczny, do sprawdzania pojedynczych opakowań

  Po zamknięciu pokrywy zbiornika, przełącznik ustawiany jest w pozycji „E“ i to rozpoczyna ewakuację powietrza z przestrzeni miedzy lustrem wody i pokrywą. W momencie osiągnięcia ciśnienia pomiaru przełącznik ustawiany jest w położenie „0“, ewakuacja powietrza jest zatrzymana i utrzymuje się ciśnienie pomiaru. Po dowolnym czasie obserwacji przełącznik ustawiany jest w pozycji „B“, a przestrzeń miedzy lustrem wody i pokrywą jest napowietrzana.

  Po wyjęciu opakowania urządzenie jest gotowe do ponownego pomiaru.

 2. Aquatest QTA – automatyczny do pomiarów seryjnych

  Po zamknięciu pokrywy, ewakuacja powietrza spomiędzy lustrem wody i pokrywy rozpoczyna się automatycznie. Po osiągnięciu ciśnienia zadanego na manometrze ewakuacja powietrza jest zatrzymywana i rozpoczyna się zadany czas obserwacji (rosnąco od 2 sek.)

  Aquatest QTA jest napowietrzany automatycznie i po upływie zadanego czasu obserwacji, można zacząć następny test.

 3. Aquatest QTA Management – zarządzanie jakością

  Cykl pomiaru odbywa się automatycznie, w procesie ciągłym, przy czym każde opakowanie może zostać osobno oznaczone. Data i godzina rejestrowana jest automatycznie przy zamknięciu pokrywy.

  Aquatest QTA Management może zapamiętać do 500 pomiarów i przesłać je do komputera PC w celu zapisania i udokumentowania.